YOLCU HAKLARI BİLDİRİMİ


KARAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KURALLAR VE YOLCU HAKLARI

Güvenlik ve Sağlık

Taşımacılar, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir– yolculuk yapmasını sağlamak yolcuyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür.
Yolcular da taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar.
Sürücüler, yolculara hizmet eden görevliler ve yolcular, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz, taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamazlar.
Sürücüler seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet edemezler. Seyahat esnasında sürücüler ses ve görüntü cihazlarının yönetimini yapamazlar.
Yolculuk sırasında ikram edilen yiyecek, içecek, mendil, kolonya ve benzeri maddeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuata uygun olmalıdır.
Yolcu Biletleri ve Tarifeler

Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz
Bilet satışı yapılan terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar.
Taşımaya ilişkin ücret ve zaman tarifeleri görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılmalıdır.
Taşımacılar, Bakanlık tarafından onaylanmış tarifelere uymak zorundadır. Tespit: edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alınamaz
Düzenli yolcu taşımalarında her yolcu için ayrı bilet düzenlenmek zorunludur. Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının ve varsa acentesinin adı, unvanı ile adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.
Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.
Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.
Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir.
Aynı güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz.
Otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edilmesi, 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlenmesi zorunludur.
Yolcu Eşyası ve Bagaj

Yolcunun otuz kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir.
Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.
Tehlike yaratabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası, kargosu ve bagajı bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.
Düzenli yolcu taşımalarında kalkış ve/veya varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak, yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir.
Çevreye Saygı İnsan Sağlığını Koruma

Taşımacılar çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır.